Digitalisering & Automatisering

Door HR systemen te automatiseren, mede door standaardisering en digitalisering, is het voeren van een tijdrovende en foutgevoelige HR administratie verleden tijd.

Lees verder

Aan de slag met 
Digitalisering & Automatisering

Digitalisering & Automatisering gaat gepaard met de implementatie van systemen. Generatie Morgen kan je volledig begeleiden in het implementatieproces. Allereerst stellen we vast wat het doel is van de implementatie en wie de betrokken stakeholders zijn. Gaat het om bepaalde personen of enkele afdelingen, of is de implementatie van invloed op de gehele organisatie? Het antwoord op deze vraag vormt het uitgangspunt voor onze verdere aanpak.

Asset62ecfbe47c1c83 14528750

Digitalisering & Automatisering
bij generatie morgen

Gezamenlijk zullen we een projectgroep opstellen die de scope van de implementatie bepaalt. Daarbij worden duidelijke communicatieplannen opgesteld, zodat alle stakeholders tijdig worden aangehaakt met als doel draagvlak te creëren binnen de organisatie. Het creëren van draagvlak is essentieel om een succesvolle implementatie te realiseren. De impact van een gebrek hieraan wordt vaak onderschat. Mensen vinden verandering over het algemeen lastig en vinden het prettig om hierin goed begeleid te worden. Bij Generatie Morgen kunnen we je alle tools en handvaten aanreiken om iedereen in de organisatie mee te krijgen en enthousiast te maken voor de implementatie van een nieuw systeem.

Meer informatie aanvragen
Asset62e8f2d9dc5c83 09649381

Trots op onze partners

Klaar voor de volgende stap?

Hoe ga jij als organisatie om met de nieuwe generatie op de arbeidsmarkt? Onze kennis en expertise helpen jou bij het bouwen van een toekomstbestendige People & Culture strategie.

Neem contact op