Equity, Diversity & Inclusion

Equity, Diversity & Inclusion, oftewel gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie. Termen die je wellicht veel voorbij ziet komen, maar wat betekent het eigenlijk?


Voor ons betekent ED&I dat iedereen uniek en verschillend is, dat je jezelf kunt zijn, en daarom gewaardeerd wordt. Je hoeft je niet aan te passen aan het 'werknemersformat', maar je wordt gewaardeerd om wie jij bent, om jouw talent en jouw kwaliteiten.

Lees verder

Wat betekenen al deze begrippen eigenlijk?

Diversiteit betekent dat mensen van elkaar verschillen. We verschillen in zichtbare kenmerken, zoals geslacht, huidskleur of leeftijd. We verschillen ook in onzichtbare kenmerken, zoals religie, op wie je verliefd wordt, de manier waarop je denkt, je persoonlijkheid of je politieke voorkeur. En dan verschillen we ook nog eens in opleidingsniveau en achtergrond, de plek waar je woont of de organisatiecultuur waarin je werkt.  Diversiteit gaat over alle verschillen die er zijn tussen mensen, en de mix van al die verschillen.
Inclusie komt van inclusief, oftewel dat je er bij hoort. Het betekent dat alle verschillen gewaardeerd worden en dat verschillen juist waardevol zijn. Dat je mee mag doen, dat je ideeën gehoord en gewaardeerd worden en dat er rekening gehouden wordt met wat jij nodig hebt of wat jouw wensen zijn.
Gelijkwaardigheid is daar nog weer een aanvulling op. Gelijkwaardigheid is iets anders dan gelijkheid. Bij gelijkheid krijgt iedereen hetzelfde. Bijvoorbeeld dezelfde trainingen, of dezelfde voorzieningen. Maar heb jij evenveel baat of behoefte aan een training als jouw collega? Of heb jij een andere ervaring of achtergrond, en daarom een andere, meer of minder training nodig? Wat betreft voorzieningen kun je zeggen: iedereen krijgt beschikking over dezelfde middelen en werkplek. Wanneer iedereen dezelfde capaciteiten, behoeften en beperkingen heeft zou dat werken. In de realiteit is dat niet zo. Er kan een collega met een visuele of lichamelijke beperking zijn die een aangepaste werkplek nodig heeft. Een andere collega heeft misschien behoefte aan een stiltewerkplek om optimaal te kunnen presteren.
Gelijkwaardigheid betekent dat je dezelfde rechten hebt en gelijk behandeld wordt, maar dat de invulling van die behandeling naar behoefte kan verschillen. Iedereen heeft bijvoorbeeld recht op een passend werkplek. Hoe deze is ingericht, kan per persoon verschillen. Of iedereen heeft recht op passende trainingen die bijdragen aan je professionele ontwikkeling. Welke trainingen dat zijn, kunnen per persoon verschillen. Deze verschillen kunnen wellicht tot de verbeelding spreken. Maar heb je ook als eens nagedacht dat mensen ook op andere gebieden, verschillende behoeften kunnen hebben? Denk bijvoorbeeld aan verschillende feestdagen die in verschillende religies of culturen belangrijk zijn.
De vraag bij ED&I is dus niet zozeer of we verschillen. Iedereen verschilt van elkaar. De vraag is wel: hoe gaan we met die verschillen om en hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zich gelijkwaardig voelt?

Men3

Waarom is ED&I belangrijk voor organisaties?

Verschillen waarderen is een mooi uitgangspunt, maar dat gaat niet vanzelf. Mensen zijn van nature op zoek naar herkenning, want dat is comfortabel. Verschillen zorgen er voor dat je het niet altijd met elkaar eens bent, verschillende motivaties hebt en verschillende dingen belangrijk vindt. Daardoor zorgt diversiteit ervoor dat dingen niet altijd makkelijk(er) gaan: je bent het niet altijd met elkaar eens. Inclusie en gelijkwaardigheid zorgen ervoor dat je wel respectvol luistert naar elkaar. Wanneer je om leert gaan met verschillen, kan het juist enorm waardevol zijn!

ED&I staat bij steeds meer organisaties op de agenda. Waarom is het zo belangrijk om hier actief mee aan de slag te gaan binnen je organisatie?

Allereerst zorgt een diverse, inclusieve en gelijkwaardige organisatie ervoor dat medewerkers het gevoel hebben dat ze mogen zijn wie ze zijn, zonder zich hierin geremd te voelen. Dit zorgt ervoor dat medewerkers zich verbonden voelen met jouw organisatie. Wanneer je als organisatie uitstraalt en laat merken dat iedereen er mag zijn, dat er geen onderscheid gemaakt wordt en dat je aandacht hebt voor iedereen en wat diegene nodig heeft, geeft dat een goed gevoel aan medewerkers. Zij zullen dan ook moeite doen: je krijgt er meer betrokken en daardoor meer gemotiveerde medewerkers door.

Daarnaast leveren verschillende mensen met verschillende denkbeelden, ook verschillende zienswijzen op. En dat kan je als organisatie veel opleveren, wat er zijn altijd meerdere wegen die naar Rome leiden. Een tunnelvisie of blinde vlek kan je als organisatie veel kosten. Veel organisaties willen graag innovatief zijn. En zeg nou zelf: lukt dat beter wanneer iedereen hetzelfde denkt en ervaart, of wanneer er verschillende perspectieven samen komen en er out of the box gedacht kan worden?

Schermafbeelding 2022 08 02 om 11 45 57

ED&I bij Generatie Morgen

ED&I is een complex thema. Veel organisaties vinden het interessant, belangrijk, uitdagend of misschien juist wel ingewikkeld. Er komen zoveel verschillende aspecten bij kijken, wat er ook voor kan zorgen dat organisaties niet weten waar ze moeten beginnen. Gevolg: ED&I wordt weer wat verder op de agenda geschoven. En dat is niet alleen jammer voor jouw (toekomstige) medewerkers, maar ook voor jou als organisatie.

Generatie Morgen kijkt graag hoe dit thema een plek kan krijgen binnen organisaties en HR strategieën.

Wist je dat er al een heleboel kleine dingen zijn die je als organisatie kunt doen, die grote impact op je werknemers kunnen hebben? Denk bijvoorbeeld aan de inhoud van je kerstpakketten, voor wie je toiletten toegankelijk zijn of wat je in je vacatureteksten schrijft.

Generatie Morgen heeft experts in huis op het gebied van ED&I, gecombineerd met Cultuur & Leiderschap en Change Management. We helpen organisaties graag bij het (verder) opstellen en implementeren van een actief ED&I beleid. Ook kun je bij ons terecht voor trainingen, workshops of een advies. Want met een diverse, inclusieve en gelijkwaardige organisatie, ben jij klaar voor morgen!

Meer informatie aanvragen
Zachary kyra derksen 0b Dd5r Zl Zmk unsplash

Trots op onze partners

Klaar voor de volgende stap?

Hoe ga jij als organisatie om met de nieuwe generatie op de arbeidsmarkt? Onze kennis en expertise helpen jou bij het bouwen van een toekomstbestendige People & Culture strategie.

Neem contact op