Learning & Development

Organisaties die investeren in leren en ontwikkelen, investeren in de toekomst. De wereld om ons heen verandert snel en ook de functies en rollen binnen organisaties zijn aan verandering onderhevig.

Lees verder

Aan de slag met 
learning & development

De effecten van het VUCA tijdperk zijn voelbaar en brengen verschillende uitdagingen met zich mee. Daar komt bij dat de nieuwe generatie professionals veel waarde hecht aan zelfontplooiing en niet meer lang op één plek wil blijven zitten. Een duidelijke visie op leren en ontwikkelen is dus van groot belang wil je als organisatie klaar zijn en blijven voor de toekomst.

Asset62ece7063a8cd1 16879511

Learning & Development
bij generatie morgen

Leren en ontwikkelen bestaat uit meer dan het aanbieden van trainingen en opleidingen. Het gaat ook om het creëren van een cultuur waarin leren en ontwikkelen gestimuleerd wordt en mensen hier zelf intrinsiek gemotiveerd voor zijn.

Generatie Morgen creëert maatwerk ontwikkeltrajecten voor medewerkers en bieden de juiste instrumenten om het leren en ontwikkelen te borgen in het HR beleid. We coachen en begeleiden managers bij het ontwikkelen van hun teamleden. Voor de ontwikkeling van e-learnings werkt Generatie Morgen samen met partner Shaer. Deze organisatie is gespecialiseerd in het ontwikkelen en implementeren van online leeroplossingen. Gezamenlijk bieden we organisaties de mogelijkheid om blended invulling te geven aan strategisch ontwikkelvraagstukken binnen organisaties.

Meer informatie aanvragen
Learning and development

Trots op onze partners

Klaar voor de volgende stap?

Hoe ga jij als organisatie om met de nieuwe generatie op de arbeidsmarkt? Onze kennis en expertise helpen jou bij het bouwen van een toekomstbestendige People & Culture strategie.

Neem contact op