Modern werkgeverschap

Generatie Morgen helpt organisaties bij het moderniseren van hun werkgeverschap. Tijden veranderen en zo ook de relatie tussen werknemer en de werkgever.

Lees verder

Aan de slag met 
modern werkgeverschap

Ondanks dat tijden veranderen zien we dat veel organisaties nog werken met de traditionele vormen van arbeidsvormen- en voorwaarden en hiermee onvoldoende invulling geven aan de behoefte van de nieuwe generatie. Zonde, want je wilt als organisatie deze nieuwe generatie professionals niet mislopen.

Modern werkgeverschap3

Modern werkgeverschap
bij generatie morgen

Maar hoe geef je nu invulling aan de praktische kant van modern werkgeverschap? Dit lijkt misschien een hele uitdaging, maar dankzij onze kennis en ervaring weten we snel verandering te realiseren. Dit uiteraard binnen de geldende wet- en regelgeving die van toepassing is op je organisatie. Op basis van de wensen van de organisatie en de behoeftes van het actuele en toekomstige personeelsbestand brengen we in kaart op welke gebieden het werkgeverschap gemoderniseerd kan worden. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan flexibilisering van arbeidsvormen, personaliseren en optimaliseren van arbeidsovereenkomsten, moderne en flexibele arbeidsvoorwaarden en het introduceren van hybride werken.

Meer informatie aanvragen
Andrew neel Q Lq Nal Pe0 RA unsplash

Trots op onze partners

Klaar voor de volgende stap?

Hoe ga jij als organisatie om met de nieuwe generatie op de arbeidsmarkt? Onze kennis en expertise helpen jou bij het bouwen van een toekomstbestendige People & Culture strategie.

Neem contact op