Strategisch Talentmanagement

Strategisch Talentmanagement gaat over het aantrekken van de juiste mensen voor je organisatie en het optimaal benutten van ieder zijn talenten, nu en in de toekomst. Generatie Morgen helpt organisaties bij het creëren van een context waarin mensen hun talenten optimaal kunnen inzetten en van zoveel mogelijk toegevoegde waarde zijn voor de organisatie.

Lees verder

Aan de slag met  strategisch talentmanagement

Nog meer dan ooit is het nu de tijd om te investeren in talentmanagement. De arbeidsmarkt staat onder druk, de behoeftes van medewerkers op gebied van werk veranderen continu en de nieuwste generatie arbeidskrachten is onderweg. De toekomstbestendigheid van je organisatie is voor een groot deel afhankelijk van het feit of je je medewerkers kunt aantrekken, kunt behouden en tot bloei kunt laten komen. De oplossing hiervoor is binnen handbereik. Generatie Morgen helpt bij het duurzaam inbedden van Strategisch Talentmanagement in je cultuur, zodat jij straks klaar bent voor morgen.

Talenmanegement

Strategisch Talentmanagement
bij generatie morgen

Organisaties die begrijpen hoe dit vakgebied werkt zijn aantoonbaar succesvoller dan hun concurrenten. Strategisch Talentmanagement resulteert onder andere in hogere productiviteit, meer betrokkenheid van medewerkers, een lager verloop en een lager ziekteverzuim. Niet voor niets wordt de term strategisch binnen dit vakgebied gebruikt. Wil je als organisatie optimaal de vruchten plukken van talentmanagement, dan is het noodzakelijk dat dit op strategisch niveau wordt weggezet. 

Generatie Morgen helpt organisaties bij het ontwikkelen en vormgeven van Strategisch Talentmanagement en biedt tevens de mogelijkheid om het door onze talentmanagementspecialisten uit te laten voeren. We willen niet vanaf de zijlijn adviseren, nee, we willen impact maken in de dagelijkse praktijk. 

Meer informatie aanvragen
Talentmanegement

Trots op onze partners

Klaar voor de volgende stap?

Hoe ga jij als organisatie om met de nieuwe generatie op de arbeidsmarkt? Onze kennis en expertise helpen jou bij het bouwen van een toekomstbestendige People & Culture strategie.

Neem contact op