6 tips om de vitaliteit van werknemers te bevorderen (ook na vitaliteitsweek)

Wat is vitaliteit?

De laatste jaren wordt het begrip vitaliteit steeds vaker gebruikt om na te denken over de gezondheid van werknemers. Letterlijk vertaald vanuit het Latijn kan vitaliteit worden gedefinieerd als levenskracht of levensenergie. In onderzoek wordt vitaliteit vaak omschreven aan de hand van drie kerndimensies, namelijk energie, motivatie en veerkracht. Daarbij wordt energie gekenmerkt door het energiek voelen, motivatie door doelen te stellen en moeite doen om deze te behalen, en veerkracht door het vermogen om met de dagelijkse problemen en uitdagingen van het leven om te gaan (Strijk et al., 2015).


Wat beïnvloed vitaliteit?

Uit onderzoek blijkt dat er drie bronnen zijn, namelijk mentale, fysieke en sociale bronnen, die vitaliteit beïnvloeden. Vitaliteitsinspanningen kunnen dus verdeeld worden onder deze drie typen vitaliteitsbronnen. Daarnaast beïnvloeden sociaal demografische kenmerken (geslacht, leeftijd, etniciteit etc.) en kenmerken van de omgeving (fysieke, sociale, politieke en/of economische omgeving) ook de mate van vitaliteit.


Vitaliteitsmodel


Hoe kan je vitaliteit bevorderen?

Als werkgever kan je ervoor zorgen dat de vitaliteitsbronnen bij werknemers worden gevoed en gevoed blijven, omdat deze bronnen gerelateerd zijn aan vitaliteit.

Hieronder geven we 6 tips om vitaliteit onder werknemers te bevorderen:

  1. Stimuleer gezond eten en drinken (bevordert fysieke vitaliteitsbron)
  2. Stimuleer voldoende beweging (bevordert fysieke vitaliteitsbron)
  3. Faciliteer ontspanningsmogelijkheden (bevordert mentale vitaliteitsbron)
  4. Stimuleer persoonlijke groei en ontwikkeling (bevordert mentale vitaliteitsbron)
  5. Bevorder de verbinding tussen werknemers (bevordert sociale vitaliteitsbron)
  6. Geef als leider het goede voorbeeld (bevordert sociale vitaliteitsbron)


Wat zijn de uitkomsten van vitaliteit?

Aangezien vitale mensen vaak bruisen van energie, gemotiveerd zijn en het vermogen hebben om na negatieve gebeurtenissen het leven weer op te pakken, kan worden verondersteld dat vitaliteit meerdere positieve uitkomsten heeft. Zo blijkt uit onderzoek dat vitale mensen volop participeren in de maatschappij, zo zijn zij vaak gemotiveerd in hun werk, wat vervolgens de maatschappelijke kosten (verzuim, productiviteit etc.) ook ten goede komt. Ook blijkt uit een onderzoek van World Economic Forum dat goed gezonde medewerkers productiever zijn dan medewerkers met een gemiddelde of slechte gezondheid. Dit laat zien dat het belangrijk is om als organisatie niet alleen tijdens vitaliteitsweek, maar juist op langer termijn de vitaliteit van medewerkers te waarborgen.Conclusie

Vitaliteit is een belangrijk begrip als het gaat over de gezondheid van werknemers in hun werksetting. Hoewel vitaliteit door sociaal demografische kenmerken en de omgeving van medewerkers wordt beïnvloedt, kan je als organisatie wél de mentale, fysieke en sociale vitaliteitsbronnen bevorderen. En dat werpt zijn vruchten af, want onderzoek heeft uitgewezen dat vitale medewerkers energieker, productiever en meer gemotiveerd zijn.

Hulp nodig bij het opstellen van een vitaliteitsbeleid? Neem dan contact met ons op!

Contact
Deel dit artikel: