Aan de slag met DI&G bij De Duurzame Adviseurs

De organisatie

De Duurzame Adviseurs (DDA) geeft, de naam zegt het al, duurzaamheidsadvies aan bedrijven en overheden. Met al je vragen over certificeren, rapporteren over CO2 reductie, energie reductie, CSRD en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kun je bij hen terecht. DDA laat zien dat duurzaamheid leuk is en maakt concrete actieplannen waar je als organisatie direct mee aan de slag kunt.


De uitdaging

DDA zet zich in voor een maatschappelijk thema: duurzaamheid. Mensen denken bij duurzaamheid snel aan klimaat en alles wat daar bij komt kijken, maar naast het ‘Planet’ onderdeel, heeft duurzaamheid ook een ‘People’ kant. Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid maken daar ook onderdeel van uit. Er kwamen steeds meer geluiden vanuit medewerkers om binnen DDA actief aandacht te besteden aan diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid; de people kant van duurzaamheid dus.

Ook het principe van ‘practice what you preach’ kwam steeds meer aan de orde. Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid valt onder Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de MVO adviseurs bij DDA kregen hier vaker vragen over van hun opdrachtgevers. DDA had nog geen diversiteit & inclusie specialist in huis en ook nog geen DI&G beleid, waardoor de medewerkers in hun advisering niet uit eigen kennis en ervaring konden putten.

Het balletje voor een diversiteit & inclusie traject kwam aan het rollen toen Generatie Morgen een workshop voor alle collega’s van DDA organiseerde. Dit sloeg aan, maar wekte ook het gevoel ‘een keer een workshop is leuk, maar na een paar dagen ga je weer verder hoe het altijd ging. Zonder structureel plan, komt er geen verandering’. Tijd om hier dus op een andere manier mee verder te gaan!

Maar hoe maak je dan een structureel plan? Wat past er bij DDA, wat gaat er voor zorgen dat er ook echt dingen anders gaan?


De aanpak

Om een passend en levend beleid op te stellen moet er gekeken worden naar de huidige en gewenste situatie van een organisatie. Dat geldt eigenlijk voor iedere vorm van beleid, en dus ook voor diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. People & Culture consultant en DI&G specialist Anouk startte daarom met een nulmeting. Iedere medewerker van DDA werd gevraagd een vragenlijst in te vullen met vragen over diversiteit, de cultuur, gedrag en arbeidsvoorwaarden binnen DDA. Daarnaast hield zij met 30% van de medewerkers en de CEO nog een verdiepend interview. Op deze manier kreeg zij een gedegen beeld van de huidige en gewenste situatie én betrok zij iedere medewerker bij dit project. Een inclusieve werkvorm dus!

Naast een onderzoek, ging Anouk ook aan de slag met een projectgroep diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. De projectgroep ontwikkelde met Anouk aan de hand van twee workshops de hoofdlijnen van een strategie en visie op DI&G, passend bij DDA.


Resultaat

Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid is voor veel mensen vaak een ingewikkeld thema, waarbij mensen zich snel persoonlijk betrokken of aangesproken voelen. Het is daarom erg belangrijk om voldoende draagvlak te creëren, wil je actief aan de slag met dit thema binnen je organisatie en wil het kans van slagen hebben. Doordat Anouk medewerkers op verschillende manieren betrok bij dit project, groeide het (al grotendeels aanwezige) draagvlak nog meer. Ook collega’s die in eerste instantie niet zo veel met het thema hadden, gingen op een andere manier tegen het thema aankijken. Zo kwamen zij er bijvoorbeeld achter dat diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid niet betekent ‘het aannemen van mensen om hun diversiteitskenmerk’, maar om het creëren van een sociaal veilige werkomgeving waar iedereen mag zijn wie die is en daarom gewaardeerd wordt.

Uiteindelijk overhandigde Anouk de resultaten van de nulmeting en een analyse hiervan aan het management team. Daarbij presenteerde ze ook de, samen met de collega’s opgestelde, visie en bijbehorende strategie. Dit werd aangevuld met adviezen, aanbevelingen en een 1e jaarplan vanuit Anouk haar expertise. Alles bij elkaar ligt er nu dus een compleet plan voor de Duurzame Adviseurs om aan de slag te gaan met diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Daarmee heeft DDA de handvatten om klaar te zijn voor morgen op het gebied van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid!

Milou America, CO2 & MVO Adviseur / Projectleider D&I bij De Duurzame Adviseurs

‘Anouk bewoog zich gemakkelijk door onze organisatie en opende succesvol een uitdagend gesprek: Hoe divers en inclusief zijn wij eigenlijk? Fijn om tot eerste concrete stappen te zijn gekomen, nu staan we met onze voeten in de klei.'

Deel dit artikel:

Klaar voor morgen?

Door de opgestelde DI&G strategie en visie heeft DDA een lange-termijn plan voor dit thema. De adviezen, aanbevelingen en het jaarplan van Anouk maken dat De Duurzame Adviseurs klaar is voor morgen op het gebied van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. 

BP 08077 2