De kracht van HR Analytics

Wat is HR Analytics?

HR Analytics is het verzamelen en analyseren van HR-gerelateerde data om zo waardevolle inzichten te verkrijgen die de besluitvorming kunnen ondersteunen en prestaties kunnen verbeteren. Het omvat het gebruik van dashboards die inzicht geven in je personeelsbestand, tot het gebruik van analytische technieken die helpen patronen en verbanden te identificeren.

Waarom is HR Analytics belangrijk?

 • Bewijs voor besluitvorming: Traditioneel gezien werden HR-beslissingen vaak genomen op basis van intuïtie of ervaring. HR Analytics biedt daarentegen objectieve gegevens die besluitvormers kunnen gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen die zijn gebaseerd op feiten en analyses. 
 • Optimalisatie van de werving en het behoud van talent: Door gegevens te analyseren over wervingsbronnen, sollicitantenervaringen, vaardigheden en prestaties van werknemers, kunnen organisaties hun wervings- en retentiestrategieën verfijnen. Dit kan leiden tot een verbeterde kwaliteit van aanwervingen en een hogere retentie van talent. 
 • Waarborging van de werknemersbetrokkenheid: Betrokkenheid van medewerkers is een cruciale factor voor organisatiesucces. Door data over medewerkersbetrokkenheid te analyseren kunnen factoren die de betrokkenheid beïnvloeden worden onderzocht, zoals leiderschapsstijlen, teamdynamiek en arbeidsomstandigheden. Ook kunnen op basis van de analyses interventies worden ontwikkeld om de betrokkenheid te vergroten. 
 • Waarborgen van prestatie en ontwikkeling: Door de prestatie van medewerkers te analyseren, kunnen organisaties inzicht krijgen in de sterke punten en ontwikkelingsbehoeften van werknemers. Dit stelt hen in staat om effectievere leer- en ontwikkelingsinterventies te ontwikkelen die de groei en ontwikkeling van medewerkers stimuleren.
 • Diversiteit & inclusie: Ook op het gebied van diversiteit en inclusie kan data over medewerkers inzicht geven in waar de knelpunten zitten door demografische gegevens van medewerkers de analyseren en potentiële bronnen van vooroordelen of ongelijkheden te identificeren. Dit stelt organisaties in staat om doelgerichte acties te ondernemen om een inclusieve werkomgeving te bevorderen. 


Hoe implementeer je HR Analytics binnen je organisatie?

 1. Gegevensverzameling en -integratie: Verzamel relevante gegevens uit verschillende bronnen, zoals HR-systemen, prestatiebeheersystemen, enquêtes en feedbackcycli. Maak deze gegevens inzichtelijk in bijvoorbeeld een dashboard. 
 2. Maak gebruik van analytische tools: Investeer in analytische tools en talent dat in staat is om gegevens te analyseren en inzichten te genereren die waarde toevoegen aan de organisatie. 
 3. Privacy en ethiek: Zorg ervoor dat alle gegevensverzamelings- en analyseprocessen voldoen aan de geldende privacywetgeving en ethische normen. Bescherm de privacy van werknemers en zorg voor transparantie en openheid over het gebruik van hun gegevens.
 4. Continue evaluatie en verbetering: HR Analytics is een iteratief proces. Evalueer regelmatig de effectiviteit van de toegepaste analyses en interventies en pas deze indien nodig aan om maximale waarde te realiseren.


Wat zijn de risico's van HR Analytics?

 • Te snel conclusies trekken: Hoewel HR Analytics bruikbare inzichten kan geven, kunnen door de beschikbaarheid van deze inzichten ook té snel conclusies worden getrokken. Als uit bijvoorbeeld een medewerkerstevredenheidsonderzoek blijkt dat medewerkers een laag welzijn en een lage betrokkenheid rapporteren, wil dat niet persé zeggen dat een laag welzijn de lage betrokkenheid ook veroorzaakt. Houdt dit in gedachte bij het inrichten van je HR interventies
 • Sociaal wenselijk gedrag van medewerkers: Wanneer er data wordt verzameld middels vragenlijsten is het van belang dat het risico van sociaal wenselijke antwoorden kan opspelen. Het kan namelijk voorkomen dat medewerkers zich niet negatief willen uitten over hun werkgever en daarom mooi weer spelen. Let hier dus op wanneer je aan de slag gaat met data verzameling. 
 • Onvoldoende kennis over HR Analytics: Om aan de slag te gaan met HR Analytics is het van groot belang dat hier mensen mee aan de slag aan die weten waar het overgaat en zich ook realiseren wat de waarde van bepaalde data is. Objectiviteit, integriteit en analytisch vermogen zijn hierbij belangrijke pijlers. 


Al met al biedt HR Analytics organisaties de mogelijkheid om hun menselijk kapitaal te optimaliseren en een concurrentievoordeel te behalen in een steeds veranderende zakelijke omgeving. Wanneer er rekening wordt gehouden met de risico's, kunnen organisaties gegevens benutten om beter te begrijpen en te reageren op de behoeften van werknemers, waardoor organisaties kunnen groeien en hun succes waarborgen. 

Deel dit artikel: