Een warm welkom na de vakantie 

After-holiday-dip

Na de vakantie komt ongeveer 60% van de Nederlanders in een 'after-holiday-dip'. Het wordt vaak ervaren als een vervelende periode na de vakantie waarin men weer in de dagelijkse sleur vervalt. Hoewel deze dip misschien niet helemaal weg te nemen is en dit uiteraard per persoon heel erg kan verschillen, kan je er als werkgever wel wat doen om de 'after-holiday-dip' te verzachten. Hieronder bespreken we een aantal:


1. Persoonlijk bericht

Laat je medewerkers weten dat je hun terugkeer na de vakantie waardeert en dat je ernaar uitkijkt de samenwerking op te pakken.

2. Informele teammeeting  

Tijdens de vakantie doet iedereen vaak veel nieuwe ervaringen op en collega's vinden het vaak fijn hierover met elkaar bij te praten. Plan daarom een informele teammeeting zodat alle collega's de gelegenheid hebben om bij te praten en de hoogtepunten van de vakantie te delen.


3. Update over veranderingen

In de vakantieperiode kan er het een en ander verandert zijn en het is belangrijk om medewerkers hiervan op de hoogte te stellen. Zo kan iedereen met alle benodigde informatie de werkzaamheden weer oppakken.


4. Flexibiliteit 

De terugkomst van vakantie kan een beste omschakeling zijn. Van relaxen aan het strand wordt er verwacht dat je weer productief bent achter je laptop. Als werkgever zou je kunnen nadenken over een meer vloeiende overgang door flexibiliteit te faciliteren bij de terugkomst van medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan een rustige start, de mogelijkheid om later te beginnen of een kortere werkdag. Dit kan helpen om medewerkers geleidelijk weer in het werkritme te laten komen.


5. Terugblik en vooruitblik

De vakantieperiode is ook een moment waarop veel medewerkers nadenken over wat ze hebben bereikt het afgelopen jaar en wat welke koers ze in de toekomst willen varen. Haak hier als werkgever op in door een korte sessie in te plannen, waarin de prestaties van voor de vakantie kunnen worden besproken en vooral kan worden gekeken naar de toekomst. Medewerkers vinden het namelijk vaak fijn als ze na de vakantie weer met een frisse blik aan nieuwe doelen en projecten kunnen werken.


Het creëren van een fijne terugkomstervaring van je medewerkers na de vakantie draagt bij aan hun tevredenheid, motivatie en betrokkenheid. Door de tijd te nemen bij elkaar in te checken na de vakantie, kan een positieve en ondersteunende werkomgeving opgebouwd worden die bijdraagt aan het succes van zowel de medewerkers als organisatie.

Contact
Deel dit artikel: