Future-Fit HR traject bij Waterschap Zuiderzeeland

Waterschap Zuiderzeeland stond net zoals vele andere organisaties voor vraagstukken rondom het aantrekken van het juiste talent, het creëren van een inclusieve werkomgeving en het continu ontwikkelen van hun medewerkers. Maar hoe zorg je ervoor dat je als HR in staat bent om effectief met deze vraagstukken om te gaan? Het HR-team had hiervoor behoefte aan een duidelijke visie en positionering die richting geeft aan hun dienstverlening, en een vernieuwde structuur waarmee ze deze visie ook kunnen uitdragen. Daarnaast wilde het team meer investeren in hun eigen ontwikkeling om zo toekomstbestendige vaardigheden op te doen. Met het Future-Fit HR programma heeft Generatie Morgen de tools en handvaten ontwikkeld voor het team om toekomstbestendiger te worden. 


Het programma bestaat uit 3 onderdelen op verschillende niveaus waar als volgt invulling aan is gegeven:

1. Organisatieniveau

Om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen van deze tijd moet HR zo gepositioneerd zijn in de organisatie dat ze op kunnen treden als strategisch partner en in kunnen spelen op ontwikkelingen in de organisatie. Daarnaast moet het HR team ook zo gestructureerd zijn dat er een duidelijke rolverdeling is om samen de meeste impact te maken en processen zo efficiënt mogelijk in te richten. Daarvoor heeft Generatie Morgen de volgende veranderingen voorgesteld die zullen zorgen voor het borgen van impact op organisatieniveau:

  • Er is een nieuwe HR Positionering voor het team ontwikkeld, wat ervoor gaat zorgen dat de organisatie weet waar het team voor staat en waar ze hen voor kunnen inschakelen. Deze positionering is gebaseerd op de behoeftes van het team, het management én de medewerkers van de organisatie om meer strategische impact te maken en zichtbaar te zijn in de organisatie op de momenten waarop het ertoe doet. De nieuwe processen en werkwijzen worden ook ingericht op deze positionering.
  • Een HR Operating model welke aansluit bij de positionering van het team. Op strategisch niveau zullen er HR Business Partners worden toegevoegd aan de structuur die de strategische impact gaan borgen in de organisatie. Daarnaast had het team een rol nodig die zich zichtbaar en toegankelijk kan opstellen naar de medewerkers. Naast de huidige administratieve specialisten zullen er ook HR Specialisten worden toegevoegd aan de structuur om de medewerkersbeleving te vergroten en er te zijn op de momenten dat de medewerker dat het hardst nodig heeft. Deze rollen zijn allemaal vastgelegd in nieuwe functieprofielen die een leidraad gaan zijn voor de nieuwe rol-en taakverdeling.
  • Daarnaast wordt de integratie van technologie geborgd door de implementatie van passende HR systemen die de HR-dienstverlening vergroten. Door deze implementatie zal het HR team een professionaliseringsslag in de efficiëntie en digitalisering van processen maken.

2. Teamniveau

Om de veranderingen op organisatieniveau te kunnen borgen, zal het team effectief moeten samenwerken voor het borgen van de beste HR-dienstverlening. Je bent namelijk één team dat er samen voor zorgt dat HR de beste impact kan maken in de organisatie. De coaches van Generatie Morgen zijn aan de slag gegaan met het HR team voor het bevorderen van de interne samenwerking. Hierbij is Insights Discovery ingezet om de teameffectiviteit te vergroten. Met Insights Discovery vergroot je eerst het inzicht in jezelf en leer je vervolgens met behulp van de herkenbare kleuren meer begrip te krijgen voor de ander. In het traject bij Waterschap Zuiderzeeland zijn er verschillende sessies georganiseerd waarin er gewerkt is aan betere communicatie, meer onderling vertrouwen en het inzetten van elkaars kwaliteiten. Tijdens deze sessies kon het team met elkaar reflecteren op de samenwerking en werden uitdagingen bespreekbaar. Dit heeft geresulteerd in meer vertrouwen en commitment binnen het team.

3. Individueel niveau

Naast de focus op het team was er tijdens het programma ook ruimte voor de focus op het individu. Voor het creëren van een toekomstbestendig HR team is het namelijk noodzakelijk dat teamleden de kennis en vaardigheden bezitten die nodig zijn voor het uitdragen van de veranderende rol van HR. In het Upskilling Programma werden de medewerkers van het HR team klaargestoomd voor deze veranderde rol. Het programma bevatte sessies die zich richtte op de impact die je maakt op jezelf, de impact die je maakt bij de medewerker en de strategische impact die je maakt op de organisatie. Ze zijn onder andere aan de slag gegaan met communicatieve vaardigheden en het opzetten van een effectieve HR strategie. Daarnaast hebben de sessies rondom strategische thema’s zoals talent management, HR analytics en diversiteit & inclusie hun kennis bijgeschaafd. Een mooie boost voor de toekomstbestendigheid van het team!

Door te richten op zowel organisatie, team als individueel niveau zorgt het Future-Fit HR Programma voor een integrale aanpak die de toekomstbestendigheid van HR teams versterkt. Wij wensen het HR-team van Waterschap Zuiderzeeland succes met de volgende stappen en hebben het volste vertrouwen dat het HR-team hun visie en ambities waar gaat maken!

Meer weten over wat het Future-Fit HR Programma voor jouw organisatie kan betekenen? Download onderstaande whitepaper!

Deel dit artikel:

Klaar voor morgen!

Door te richten op zowel organisatie, team als individueel niveau zorgt het Future-Fit HR Programma voor een integrale aanpak die de toekomstbestendigheid van HR teams versterkt. Wij wensen het HR-team van Waterschap Zuiderzeeland succes met de volgende stappen en hebben het volste vertrouwen dat het HR-team hun visie en ambities waar gaat maken!

Meer weten over wat het Future-Fit HR Programma voor jouw organisatie kan betekenen? Download onderstaande whitepaper!

BP 08077 2