Jouw werknemer beoefent een extreme sport, wat nu?


Wat gebeurt er als je werknemer geblesseerd is?

Wanneer een werknemer geblesseerd is, kan dit leiden tot (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid.  Denk bijvoorbeeld aan iemand die straten legt met een knieblessure of aan iemand met een kantoorbaan met een polsblessure. Wanneer een werknemer zijn/haar werkzaamheden niet kan uitvoeren, kan een werknemer genoodzaakt zijn om zich (gedeeltelijk) ziek te melden. De werkgever is tijdens deze ziekteperiode verplicht om minimaal 70% van het loon door te betalen (met een maximum van 104 weken). Wanneer een werknemer regelmatig blessures heeft met een ziekmelding tot gevolg, kan dit een behoorlijke financiële last met zich mee brengen. Maar wat kan je hier als werkgever aan doen? 

Verbieden van extreme hobby's

Als werkgever mag je een medewerker niet verbieden een bepaalde hobby of sport uit te oefenen, omdat je als werkgever geen zeggenschap hebt over het privé-leven van de medewerker. Echter, wanneer een werknemer op regelmatige basis geblesseerd raakt door het beoefenen van een (extreme) hobby of sport, kan je als werkgever wel het gesprek aangaan en overleggen met de werknemer of er een middenweg mogelijk is waardoor de medewerker minder vaak geblesseerd raakt. 


Dealen met (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid

Hoewel bij sommige blessures een ziekmelding van de werknemer noodzakelijk is, is in veel gevallen een aanpassing in de werkzaamheden of het gebruik van technologie al voldoende om iemand toch aan het werk te laten gaan. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van spraakherkenning of ergonomische toetsenborden. Om het proces van het aanpassen van de werkzaamheden zo soepel mogelijk te laten verlopen kan het helpen om je als werkgever empathisch en flexibel op te stellen, zodat de werknemer ook bereid is om zich aan te passen in de richting van jou als werkgever.  

Regresrecht

Het kan voorkomen dat de werknemer geblesseerd is geraakt, en daardoor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt, door de schuld van iemand anders. Om de schade voor de werkgever in te perken is het regresrecht in het leven geroepen, waarin is opgenomen dat de werkgever de kosten voor de arbeidsongeschikte werknemer kan verhalen op degene die aansprakelijk is voor het ongeval. Het kan hierbij gaan om loonkosten, maar bijvoorbeeld ook de kosten voor de aanpassingen aan de werkplek of werkomgeving. 

Ontslag

Wanneer er geen oplossing kan worden overeengekomen voor het overmatige blessureleed, kan je als werkgever overwegen om afscheid te nemen van deze persoon. Het is hierbij wel belangrijk dat je een dossier opbouwt waarmee je kan aantonen dat je als werkgever je best hebt gedaan om de arbeidsrelatie te behouden. Met dit dossier kan je naar de kantonrechter stappen en om ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen. Uiteraard is het wenselijk dat deze weg alleen in extreme situaties wordt toegepast en dat er in de arbeidsrelatie toch wordt gekeken naar een oplossing met bijvoorbeeld behulp van mediation . 

Deel dit artikel: