Masterclass Mediation & Conflictmanagement

De dag werd afgetrapt door Gerben Post, CEO van DDF People. Gerben heeft ons meegenomen in de wereld van sociaal verantwoord ondernemen, het belang hiervan en hoe ze dit doen binnen DDF People. Hier staat het ontwikkelen van mensen iedere dag centraal en werkt iedere werknemer vanuit de shared values: geloofwaardigheid, toewijding en een positief kritische houding naar elkaar. Er wordt niet gestuurd op resultaten, maar op het proces en hierbinnen staat de werknemer en zijn of haar ontwikkeling centraal. En dit resulteert in betrokken werknemers die intrinsiek gemotiveerd zijn om het werk goed te doen.

Naast dat we zelf geïnspireerd werden tijdens deze dag, werd er ook door Generatie Morgen een bijdrage geleverd. Onze collega Jannika Uitslag gaf een workshop over talentontwikkeling en nam de aanwezigen mee in hoe je talentmanagement binnen je organisatie vorm kunt geven. Een essentieel onderdeel in een toekomstbestendige People & Culture strategie, volgens Jannika. Het gaat om het creëren van oprechte relatie tussen werknemer en organisatie. Het uitvoeren van een goede strategie op talentmanagement heeft direct effect op jouw organisatie, denk hierbij aan: hogere productiviteit, meer werkgeluk, minder verloop, betere resultaten en minder conflicten. Kortom: minder kosten, meer opbrengsten!

Verder op de dag heeft Maaike Grauwmeijer ons meegenomen in de wereld van verzuim, conflictmanagement en mediaton. Aan de hand van onder andere de escalatieladder heeft ze ons laten zien welke stappen er doorlopen worden bij een conflict, hoe deze te herkennen en waar je als organisatie van invloed kan zijn om escalatie te voorkomen door het inschakelen van mediation of op tijd betrekken van de HR professional in jou organisatie.

Soms ontkom je er niet aan dat een conflict leid tot een rechtszaak tussen werknemer en werkgever. Onze collega’s van Meester en Meester hebben ons aan de hand van verschillende casussen meegenomen in de wereld van het arbeidsrecht. Hoe wordt er vanuit de jurisprudentie gekeken naar verschillende arbeidsconflicten en arbeidsverhoudingen? Conclusie; hier is geen eenduidig antwoord op te geven en dit maakt het arbeidsrecht ook reuze interessant voor de juristen onder ons.

De dag werd afgesloten door Leonie Muijs, Coach Psychisch Verzuim van Ballance. Zij heeft ons uitgelegd wat het belang is van lekker in je vel zitten en dat het gaat om balans tussen lichaam en geest. Als HR professional is het aan jou om de signalen bij medewerkers tijdig te herkennen en hier goed op te anticiperen. Want hiermee kun je veel uitval en verzuim voorkomen.

Al met al een super interessante en leerzame dag waaruit blijkt dat het in de kern altijd gaat om het maken van verbinding tussen organisatie en medewerker. Vanuit een goede relatie zijn veel conflicten en verzuimgevallen te voorkomen en zorg je ervoor je het beste uit elkaar naar boven haalt. Deze kennis en inspiratie nemen wij weer mee naar onze opdrachtgevers!

Deel dit artikel: