Speciaal talent aantrekken en behouden voor RENN4

De organisatie

RENN4 is een scholengemeenschap voor gespecialiseerd onderwijs en bestaat uit meer dan 30 locaties in Noord-Nederland. Met lef en innovatie verzorgt RENN4 dagelijks kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan ruim 2900 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar met specifieke behoeftes op het gebied van leren en gedrag. De medewerkers van RENN4 doen dit vanuit de overtuiging dat ieder kind talenten heeft die kunnen groeien, wanneer het onderwijs en ondersteuning zich vormen rond de mogelijkheden van het kind.

Dit vraagt om directeuren, gedragsdeskundigen, intern begeleiders, leerkrachten en ondersteuners met speciaal talent! Aan collega Anne (People & Culture Partner bij Generatie Morgen) de uitdaging om deze collega’s aan te trekken en te binden aan RENN4.


Procesoptimalisatie en digitalisering

Om inzicht te krijgen in de huidige manier van werken, is Anne eerst operationeel aan de slag gegaan en heeft zij in een adviserende rol ondersteuning geboden aan de scholen op het gebied van werving & selectie. Vervolgens is zij samen met de collega’s van domein HRM aan de slag gegaan met de herinrichting van de werving- & selectieprocessen. Met behulp van Lean zijn niet alleen de bestaande procedures gestroomlijnd, maar ook nieuwe initiatieven geïntroduceerd om het proces van A tot Z effectiever en efficiënter te maken. Door de samenwerking met de HRM-collega’s en contactpersonen van de scholen, zijn de behoeften van de gehele organisatie in kaart gebracht om een oplossing te ontwikkelen die voor alle stakeholders werkt.

In het verlengde van de nieuwe werving- & selectieprocessen is Visma EasyCruit geïmplementeerd. Dit recruitmentsysteem helpt om de processen verder te digitaliseren en automatiseren en heeft geresulteerd in een efficiënter proces, borging van de naleving van de AVG, betere ervaringen van kandidaten en stakeholders, inzicht in potentieel talent, en meer structuur. Zo blijft er meer tijd over voor andere belangrijke HR-thema’s!


Nieuwe strategieën voor employer branding

Werken binnen het gespecialiseerd onderwijs betekent werken met een speciale doelgroep, en dat vraagt speciaal talent. Het aantrekken en binden van RENN4-collega’s vraagt dan ook om een brede aanpak die laat zien dat werken voor RENN4 waardevol en uitdagend is, creativiteit vraagt en brengt, en voldoening geeft. Maar hoe draag je dit uit?

Hiervoor is, in nauwe samenwerking met de communicatieadviseur van RENN4, voor zowel de korte als de lange termijn een nieuwe strategie ontwikkeld en uitgevoerd, met als doel het creëren en behouden van een sterk merk en sterke positionering van RENN4 als werkgever. Dit vraagt om structurele communicatie met interne en externe doelgroepen.

In de strategie staan de kennis, merk- en werkbeleving van huidige RENN4-collega’s centraal. Naast de bestaande middelen en media, zijn ook nieuwe initiatieven ingezet zoals webinars over werken in het gespecialiseerd onderwijs, een nieuwe ‘Werken bij RENN4-website’, meer eenheid en herkenbaarheid in het gebruik van visuals, het testen van geadverteerde berichten en actieve werving op social media.

Na de uitvoering van deze nieuwe strategie gedurende het schooljaar 2022-2023 zijn de strategie en de resultaten geëvalueerd. Op basis daarvan is een advies opgesteld waar RENN4 in het volgende schooljaar mee verder kan.

Gedurende het schooljaar heeft RENN4 het belang van de rol van Adviseur Werving & Selectie ervaren. De functie zoals Anne deze heeft vormgegeven op basis van de behoeftes van de stakeholders, wordt nu dan ook voor de lange termijn ingevuld. Een nieuwe collega borduurt, na een periode van oplevering en overdracht, dan ook voort op het werk van Anne.Vera Duiker, Communicatieadviseur RENN4

‘Afgelopen jaar heeft RENN4 sterk ingezet op arbeidsmarktcommunicatie. Op onze scholen kunnen we collega’s met een groot hart voor onze leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften goed gebruiken. Het vinden van nieuwe collega’s is in de huidige markt vraagt om creatieve ideeën, snelle actie en gestroomlijnde processen. Met de kennis en brede kijk van Anne hebben we daarin mooie stappen kunnen maken. Ze heeft een stevig fundament gelegd waarop we verder kunnen bouwen. Anne kwam binnen, zag wat er moest gebeuren en ging doelgericht aan de slag. Daar heb je echt wat aan!’

Deel dit artikel:

Klaar voor morgen?

Het vernieuwde werving- & selectieproces heeft geleid tot een verhoogde efficiëntie en effectiviteit, terwijl de nieuwe strategie voor employer branding zorgt voor een grotere aantrekkingskracht op speciaal talent. Zo is RENN4 voorbereid op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarkt en is de organisatie klaar voor morgen!

BP 08085 2