Future of Work

Trends binnen de Future of Work

De toekomst van werk, ook wel bekend als de "Future of Work," verwijst naar de verschuivingen en veranderingen in de manier waarop mensen werken, de organisaties waarin ze werken en de technologieën en methoden die ze gebruiken. Deze veranderingen zijn grotendeels het gevolg van de snelle technologische innovaties, de groeiende behoefte aan flexibiliteit en toenemende aandacht voor thema's als diversiteit, inclusie en duurzaamheid.

Welke trends spelen momenteel een grote rol binnen de Future of Work?

  1. Digitalisering en automatisering: Organisaties maken gebruik van geavanceerde technologieën, zoals Artificial Intelligence en automatisering om repeterende taken te vereenvoudigen en de efficiëntie te verhogen. Dit leidt tot een verschuiving van banen die gebaseerd zijn op routine naar functies die meer menselijke creativiteit en besluitvorming vereisen.
  2. Flexibele werkmodellen: De traditionele negen-tot-vijf-werkweek en de fysieke aanwezigheid op kantoor zijn niet langer de norm. In plaats daarvan zien we een groeiende trend in hybride werken, freelance-werk en de gig-economie, waardoor werknemers meer autonomie krijgen over hun werkuren en locatie.
  3. 21st century skills en levenslang leren: Omdat technologische innovaties elkaar in snelheid opvolgen, wordt het continue ontwikkelen van vaardigheden steeds belangrijker. Medewerkers en organisaties moeten bereid zijn om voortdurend nieuwe kennis en competenties te ontwikkelen om van toegevoegde waarde te blijven. De 21st century skills vormen de basis van competenties die nodig zijn in de huidige economie en
  4. Diversiteit en inclusie: Organisaties erkennen steeds meer het belang van diversiteit in hun personeelsbestand en zetten zich in voor een inclusieve werkomgeving. Diversiteit zorgt voor een bredere reeks perspectieven en talenten wat kan leiden tot meer innovatie en betere besluitvorming.
  5. Duurzaamheid: Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker. Bedrijven richten zich op milieubewuste processen, ethische supply chains en hun rol in de gemeenschap en het milieu.

Wat levert het op?

Ondanks dat tijden veranderen zien we dat veel organisaties werk nog op traditionele wijze organiseren. Waar, wanneer, hoe en door wie worden jouw kernactiviteiten in de toekomst verricht? Dit zijn wezenlijke vragen wanneer je een interessante werkgever wilt blijven voor de generatie van morgen. Durf buiten de gebaande kaders te denken en wordt verrast in wat dit oplevert.

De organisaties die de Future of Work vertalen naar hun strategie en werkgeverschap ondervinden hier verschillende voordelen van. Zo kan het onder andere zorgen voor:

  1. Verhoogde productiviteit: Door automatisering en efficiëntere werkprocessen kunnen organisaties hun productiviteit verbeteren en concurrerender worden.
  2. Talentaantrekking en -behoud: Organisaties die flexibele werkmodellen ondersteunen, kunnen talent aantrekken, ongeacht hun locatie, wat leidt tot een bredere pool van talenten.
  3. Innovatie en aanpassingsvermogen: Diversiteit en inclusie bevorderen een cultuur van innovatie en een grotere bereidheid om zich aan te passen aan veranderingen in de markt.
  4. Maatschappelijke goodwill: Het nastreven van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid kan de reputatie van een organisatie versterken en het vertrouwen van klanten, medewerkers en andere stakeholders vergroten.
  5. Kostenbesparingen: Automatisering en flexibele werkmodellen kunnen leiden tot kostenbesparingen, zoals het verminderen van kantoorruimtekosten en het efficiënter gebruik van resources.


Wil je ook klaar voor morgen zijn door je te focussen op de toekomst van werk?

Met onze expertise geven we de invulling van de toekomst van werk binnen jouw organisatie vorm. We kijken samen in de metaforische glazen bol naar de toekomst van jouw bedrijf en betrekken je medewerkers in het proces. Dit alles begint met een basishouding van vertrouwen en durf om te innoveren. En het besef: stilstand is achteruitgang.

BP 08064 2