People & Culture Strategie

Wat is een People & Culture Strategie?

Een People & Culture Strategie, in veel organisaties ook bekend als een Human Resources (HR) strategie, is het plan of de aanpak binnen een organisatie die gericht is op het effectief beheren, ontwikkelen en doorstromen van de medewerkers en het vormgeven van de organisatiecultuur. Het omvat de verschillende HR thema's die bijdragen aan het creëren van een prettige werkomgeving voor haar medewerkers en het behalen van de organisatiedoelstellingen. Een People & Culture Strategie is noodzakelijk omdat het de HR-afdeling in staat stelt om op een doelgerichte en strategische manier bij te dragen aan het succes en de groei van de organisatie.

Wat wij doen

Generatie Morgen helpt organisaties bij het ontwikkelen en uitvoeren van de gehele of delen van de People & Culture strategie. Wij hebben expertise op de volgende gebieden:

  • Werving & Selectie: Het bepalen van de juiste wervingsstrategieën om talent aan te trekken dat past bij de cultuur en de doelen van de organisatie.
  • Employer branding & arbeidsmarktcommunicatie: Het formuleren van een werkgeversmerk dat aansluit bij de doelgroep en deze vertalen naar een communicatieplan richting de arbeidsmarkt.
  • Talentmanagement: Het systematisch in kaart brengen van het (onbenut) potentieel binnen de organisatie om zo vroegtijdig mensen te kunnen laten doorstromen naar andere plekken binnen je organisatie.
  • Learning & Development: Het identificeren van kansen voor de groei en ontwikkeling van medewerkers, inclusief training, coaching en opleidingsprogramma's.
  • Beloningssystematiek & Performance Management: Het opzetten van een systematiek passend bij de waarden, met als doel medewerkers op passende en eerlijke wijze te belonen en te motiveren.
  • Arbeidsvoorwaarden: Het bieden van inzicht en advies op het gebied van arbeidsvoorwaarden, kijkend naar de markt en de fiscale kaders.
  • Employee experience & engagement: Het creëren van een positieve totaalervaring voor medewerkers gedurende hun hele loopbaan bij de organisatie welke bijdraagt aan de betrokkenheid.
  • Vitaliteit & duurzame inzetbaarheid: Het opzetten van vitaliteitsprogramma's of het ontwikkelen van een beleid dat bijdraagt aan de mentale en fysieke gezondheid van medewerkers.
  • Ontwikkeling HR-instrumenten: De ontwikkeling of optimalisatie van effectieve HR-instrumenten, zoals functieprofielen, het salarishuis, feedback- en coachinggesprekken, een functiehandboek of arbo-gerelateerde zaken.

Wil jij ook klaar zijn voor morgen door te bouwen aan een sterke People & Culture Strategie?

Met onze ervaring, ontwikkelde tools en best practices van de verschillende onderdelen van de People & Culture strategie, kunnen we jou helpen om snel stappen te zetten. Meer behoefte aan extra capaciteit in de uitvoering van de strategie? Onze gespecialiseerde People & Culture Partners ondersteunen je graag met verschillende HR werkzaamheden!

BP 08085 2